iconMenu
NL
FR
fb icon Twitter icon Instagram icon
background-overlay

Normen van het Certificaat Inbraak VeiligOm het Certificaat Inbraak Veilig te behalen moet jouw woning voldoen aan een aantal bouwkundige basisnormen op gebied van inbraakwerendheid. Om het Certificaat te behalen is het voorafgaand gratis advies van de diefstalpreventieadviseur verplicht en bindend.

Het Certificaat Inbraak Veilig maakt een onderscheid tussen nieuwbouw woningen en bestaande woningen:

Nieuwbouw woningen

Alle inbraakvertragende maatregelen (hang- en sluitwerk, gelaagd glas 2 lagen PVB, afsluitbare kruk, …) dienen te voldoen aan weerstandsklasse 2 (RC2) conform de Europese normen (EN 1627-1630) of het typebestek van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Inbraakvertragende maatregelen met weerstandklasse 2 bieden minstens 3 minuten weerstand tegen een inbraakpoging.

Bij elk bereikbaar gevelelement dat glas bevat moet de binnenste glaslaag gelaagd zijn met 2 PVB-folies of meer.

Voor meer technische informatie over weerstandklasse 2 en de Europese normen en kan u terecht op de website van het WTCB.

Deze inbraakvertragende maatregelen moeten geïnstalleerd worden op alle ‘bereikbare gevelopeningen’. Een gevelelement is bereikbaar indien het geheel of gedeeltelijk gelegen is (zoals gedefinieerd in de Nederlandse Norm NEN 5087:2013):

  • op 5,5 meter van de grond;

  • op 2,4 meter van elk bereikbaarheidsvlak;

Een bereikbaarheidsvlak is een horizontaal vlak dat vanaf de begane grond maximaal 3,50 m hoog is. Een inbreker kan dit vlak opklimmen. Vanaf dit eerste bereikbaarheidsvlak kan een inbreker steeds verder klimmen naar andere vlakken die maximaal 2,40 meter hoger liggen. Een bereikbaarheidsvlak mag een maximale hellingshoek hebben van 40° en moet minstens 50kg kunnen dragen. Elk gevelelement dat op deze manier bereikbaar is, wordt ook beschouwd als bereikbaar.

Indien de afzakafstand in de woning groter is dan 3,5m, dan is een gevelelement te beschouwen als niet bereikbaar. Voorbeeld: een inbreker kan via een bereikbaar dakraam slechts inbreken als hij zich in het huis niet dieper dan 3,5 meter moet laten afzakken.

Voor meer uitleg betreffende de bereikbaarheid van gevelelementen kan u terecht op de website van het WTCB.

Bestaande woningen

Bij bestaande gevelelementen die niet voldoen aan weerstandsklasse 2 (RC2) conform de Europese normen (EN 1627-1630), kan de beveiliging opgewaardeerd worden door gebruik te maken van inbraakvertragend materiaal dat voldoet aan de normen van SKG**(Nederland), TÜV (Duits), A2P (Frans) of S3-label (Belgisch). Hierbij kan het huidige materiaal vervangen worden of kunnen extra opzet- of oplegsloten gebruikt worden. De diefstalpreventieadviseur kan je gratis meer informatie geven over dergelijk materiaal.

Merk op dat bij een volledige vervanging van het gevelelement dit dient te voldoen aan weerstandsklasse 2 (RC2) conform de Europese normen (EN 1627-1630).

Deze inbraakvertragende maatregelen moeten ook geïnstalleerd worden op alle ‘bereikbare gevelopeningen. Bij bestaande woningen is een gevelelement bereikbaar indien het geheel of gedeeltelijk gelegen is:

  • op 3,5 meter van de grond;

  • op 2,4 meter van elk bereikbaarheidsvlak;

Zie hierboven voor de definitie van een bereikbaarheidsvlak.

Bijkomende vereisten bij alle woningen

Naast het eisen van bepaalde kwaliteitsnormen stelt het Certificaat enkele bijkomende vereisten. Het Certificaat Inbraak Veilig richt zich namelijk vooral op de gelegenheidsinbreker. Deze inbreker zal zonder al te veel voorbereiding een inbraak plegen door bijvoorbeeld een cilinder af te breken, deze uit te trekken of door een gaatje te boren onder het slot van een deur of raam om met een ijzerdraad het raam of deur te openen.

Om een antwoord te bieden tegen deze inbraakmethodes stelt het Certificaat volgende bijkomende vereisten:

 

Alle cilinders die je van buiten kan bedienen, dienen afgeschermd te worden met een veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging (conform SKG**, A2P, …), behalve als de cilinder zelf beveiligd is tegen cilindertrekken (testverslag/certificaat conform EN 1303, SKG*** of A2P). De cilinder mag maximum 2mm uitsteken.

 

Voorzie sleutelafsluitbare raamkrukken op elk bereikbaar raam dat open kan. Hierdoor kan de inbreker de raamkruk niet openen via een klein gaatje onder de raamkruk zelf.

 

 

Voor meer informatie over de specifieke vereisten per gevelelement kan je gratis terecht bij een diefstalpreventieadviseur. Je kan de diefstalpreventieadviseur hier contacteren.

Weet dat een woning goed beveiligen een combinatie is van maatregelen. Naast bouwkundige maatregelen zijn ook de organisatorische maatregelen, de elektronische maatregelen en maatregelen rond brandpreventie belangrijk.

Voor de tips voor een veilige woning klik hier.