iconMenu
NL
FR
fb icon Twitter icon Instagram icon
background-overlay

Meer weten over het CertificaatWaarom een Certificaat Inbraak Veilig invoeren?

In ons land worden we geconfronteerd met te veel woninginbraken die de openbare orde, rust en veiligheid ernstig onder druk zetten en de woonkwaliteit verstoren. Uit de resultaten van bevolkingsbevragingen (o.a. veiligheidsmonitor en andere bevragingen) blijkt dat de burger diefstal in woningen als één van de belangrijkste problemen in zijn buurt definieert. Ze zijn hier sterk onder de indruk van en ondervinden na de inbraak psychische problemen (“een vreemde in mijn thuis”). Slachtoffers van inbraak hebben eveneens last van fysieke klachten (slaapstoornis en angst).

Zowel bouwheren als professionals (architecten, bouwpromotoren, schrijnwerkers) kennen nog te weinig de Belgische normen rond inbraakwerendheid. Hierdoor blijven veel woningen onvoldoende beveiligd. De bouwheer heeft er alle voordeel bij dat hij van bij de bouw degelijk hang- en sluitwerk plaatst. Spontaan gebeurt dit echter niet, een regulerende stimulans blijkt nodig.

Hoewel er veel diensten en projecten actief zijn in de strijd tegen woninginbraak, blijven de cijfers veel te hoog. In hun strijd tegen inbraak blijven besturen dus steeds op zoek naar nieuwe impulsen en tools.

Wie nam het initiatief?

De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie in Vlaams-Brabant werkt tweejaarlijks rond een concreet thema. In deze commissie zetelen burgemeesters, preventiewerkers, politieambtenaren en andere deskundige partners op vlak van woninginbraken en preventie, onder voorzitterschap van de provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

In de zoektocht naar betere preventieve maatregelen kijkt men ook bij de buurlanden. In Engeland en Nederland, en in mindere mate in Duitsland en Zweden, is het inbreken in woningen veel minder aantrekkelijk geworden dankzij de betere beveiliging.

In Nederland is het Politie Keurmerk Veilig Wonen gestart in de jaren ’90, aanvankelijk door enkele politiekorpsen en nadien overgenomen door het landelijk niveau. Om het Politiekeurmerk te krijgen, moet het huis voldoen aan een aantal eisen. De woning moet onder andere voorzien zijn van degelijk hang- en sluitwerk dat aan bepaalde veiligheidseisen voldoet. Het juist gebruiken van de sloten, goede verlichting in en om de woning, en de inzet van sociale controle zijn bijkomende maatregelen. (http://www.politiekeurmerk.nl)

Ervaring in Nederland met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) leert dat het keurmerk preventief werkt en het aantal woninginbraken sterk daalt. (De kans op een geslaagde inbraak bij een woning met een PKVW-certificaat daalt tot wel 90%.)

In 2016 buigt de Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie zich voor het eerst over de ontwikkeling en implementatie van een gelijkaardig keurmerk voor België. Mede door het initiatief van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout (provincie Antwerpen) is actief gewerkt om tot een Belgisch Politiekeurmerk Veilig Wonen te komen.

Een technische werkgroep heeft deze opdracht concreet uitgewerkt. De werkgroep is samengesteld uit deskundigen die ervaring hebben met diefstalpreventie (materiaal en normering) en professionelen uit de bouwsector (o.a. bouwunie, slotenmakersunie).

Waarom Certificaat en niet Keurmerk?

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in Nederland is eigenaar van de naam ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’. Het CCV wil zoveel mogelijk een eenduidige (Nederlandse) norm koppelen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

De technische werkgroep Vlaams-Brabant vond een andere naam: “Certificaat Inbraak Veilig”. De notie ‘Certificaat’ biedt ruimte voor uitbreiding in de toekomst naar bijvoorbeeld horeca, handelspanden en andere (kleinere) bedrijven. Daarnaast is het begrip ‘Certificaat’ in bouwtechnische voorschriften al ingeburgerd  (vb. EPC of Energieprestatie certificaat).

Het ‘Certificaat Inbraak Veilig’ is een korte, krachtige naam die duidelijk is voor de burger.

De normering of vereisten?

Hoewel we geïnspireerd zijn door het Politiekeurmerk Veilig Wonen, hanteren we een aangepaste normering rekening houdend met de Belgische context en de Europese normering.

De technische werkgroep heeft deze werkbare normen en minimale eisen opgesteld met behulp van experten van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Als basis worden de door België goedgekeurde Europese normen gehanteerd die een minimale kwaliteit rond inbraakwerendheid vooropstellen (NBN EN 1627 – 1630) en het typebestek TIS-inbraak (RK2 – WK2). Voor meer informatie over het WTCB of de Europese normen 1627-1630 zie:

De veiligheidsvereisten van het Certificaat Inbraak Veilig blijven gelden tot verbetering en vernieuwing of strengere reglementering aan de orde is. De technische werkgroep Certificaat Inbraak Veilig van de provincie Vlaams-Brabant volgt deze evolutie nauwgezet op.

Vanwaar het logo?

Het logo is uitgewerkt door Erik Van den Brande, een politieambtenaar werkzaam in de politiezone Dilbeek. Het beeld van de slotvaste woning is voor iedereen verstaanbaar. Dit logo oogt simpel en geeft de boodschap krachtig weer. De blauwe kleur legt de link met politie en preventie.

Wat is ons doel?

Het Certificaat Inbraak Veilig beoogt bewoners te sensibiliseren tot het aanvragen van diefstalpreventief advies en het aanzetten tot het uitvoeren van dit advies. Ook uitvoerders (architecten, bouwsector) willen we wijzen op het gebruik van inbraakvertragend materiaal. Elke bouwheer heeft voordeel bij het onmiddellijk plaatsen van degelijk hang- en sluitwerk. We stimuleren dit door het aanbieden van diefstalpreventieadvies (gratis), door het uitreiken van een inbraakpremie en nu ook door het toekennen van een  Certificaat Inbraak Veilig. Het is een erkenning (beloning) voor de eigenaar die moeite doet om zijn woning degelijk te beveiligen.

Het uiteindelijke doel van het project Certificaat Inbraak Veilig is het aantal diefstallen uit woningen doen dalen en inbrekers ontraden.

We moedigen iedereen aan tot het implementeren van het project. We geven ondersteuning bij de implementatie door het actief aanbieden van het uitgewerkt materiaal en de documentatie.

Vragen? Contacteer ons via dmv.preventie@vlaamsbrabant.be